V integrovaných nástrojích ITI byly v IROP vyhlášeny první výzvy

12.10.2016 15:43

V průběhu října 2016 byly vyhlášeny první výzvy pro Integrované teritoriální investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Integrované nástroje jsou novinkou programového období 2014 – 2020 a tvoří takřka 30 % celkové alokace IROP. Účelem těchto nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů.

Jedním z integrovaných nástrojů jsou Integrované teritoriální investice a jejich nositeli jsou aglomerace Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a jejich funkční zázemí, Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace a Olomoucká aglomerace.

Prvním úspěšným integrovaným nástrojem je ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která 3. října 2016 vyhlásila pod hlavičkou IROP tři výzvy k předkládání projektových záměrů v celkové alokaci 134 mil. Kč, následované 11. října 2016 třemi navazujícími výzvami k předkládání žádostí o podporu. Žadatelé předloží nejprve projektový záměr nositeli integrované strategie, který posoudí, zda je v souladu s tematickým zaměřením ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Poté předloží projekt prostřednictvím systému MS2014+ do výzvy zprostředkujícího subjektu ITI, který provede jeho hodnocení.
Ve dvou vyhlášených výzvách bude podpořena výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou hromadnou dopravu a nákup bezbariérových vozidel veřejné hromadné dopravy, využívajících alternativní zdroje paliv. Další výzva podpoří výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů pro ochranu a prezentaci sbírkových fondů a digitalizaci kulturního dědictví a jeho zpřístupnění veřejnosti.

Aktuálně vyhlásil Řídicí orgán IROP tři výzvy pro nositele ITI a do konce roku počítá s vyhlášením dalších čtyř výzev. Vzhledem k významu integrovaných strategií pro realizaci IROP a čerpání finanční podpory se do budoucna očekává významný růst počtu výzev, které mohou přesně zacílit na místní potřeby a podpořit rozvoj v jednotlivých městských oblastech.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.