V OPŽP dochází k další akceleraci, která zkrátí dobu mezi vydáním registrace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace!

04.08.2014 08:10

Státní fond životního prostředí ČR od 1. 8. 2014 přistupuje k zásadní změně administrace projektů OPŽP, která přispěje k další akceleraci celého programu.    

Mezi již aplikovanými akceleračními opatřeními se jedná o jednu z nejpodstatnějších úprav, která významně zkrátí dobu mezi vydáním registrace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále "RoPD").

Informační systém SFŽP ČR bude nově umožňovat předsunout vydání RoPD před proces posouzení veřejných zakázek. V praxi tedy bude možné vydat RoPD neprodleně po doložení dokladů požadovaných k RoPD dle příloh č. 1 Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí).

Celý článek naleznete na tomto odkazu https://www.opzp.cz/clanek/254/2351/v-opzp-dochazi-k-dalsi-akceleraci-ktera-zkrati-dobu-mezi-vydanim-registrace-a-rozhodnutim-o-poskytnuti-dotace/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.