V říjnu 2016 bude vyhlášen národní program pro podporu bydlení na rok 2017

09.08.2016 07:53

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podpor programu Podpora bydlení pro rok 2017 je říjen 2016. Vyhlášeny by měly být výzvy k podávání žádostí o dotaci z podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.

V souvislosti s předpokládaným vyhlášením výzvy jsou zveřejněny zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu. Jedná se o to, že schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů.

Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Výtahem se podle podprogramu Bytové domy bez bariér rozumí zařízení podle nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. Vertikální plošina nebude z dotace hrazena.

Zdroj: DotaceOnline

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.