Výběrové řízení pro rok 2015 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) se zahraničím a krajanskými komunitami

25.07.2014 11:17

Dotační tituly:

  1. Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím;

  2. Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;

  3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů ve výše uvedených oblastech. Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2015. Návrhy lze podávat do 30. září 2014 do 12.00 hodin.


Více na https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/vedecke_projekty/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vedecke_projekty-vyberove_rizeni_pro_rok_2015_na_dotacni.html


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.