Vyhlášené výzvy OP PIK - aktuální informace

02.06.2015 09:06

Vyhlášení výzev v OP PIK

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Dne 29. 5. 2015 byly vyhlášeny výzvy v deseti programech podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Od pondělí 1. 6. 2015 probíhá příjem předběžných žádostí v programech Úspory energie, Technologie (v programu Technologie je jednostupňový systém podání – Źádost o podporu), Nemovitosti a Potenciál, od úterý 2. 6. 2015 jsou přijímány předběžné žádosti v programech ICT a sdílené služby, Školicí střediska, Marketing, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry a Inovace – inovační projekt.

Informace k jednotlivým výzvám naleznete na webových stránkách CzechInvestu zde.

Na webových stránkách Agentury CzechInvest jsou v sekci Společné přílohy dotačních programů OP PIK k dispozici Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – obecná část a další společné přílohy.

Mezi další zveřejněné dokumenty patří Formulář finanční analýzy, který byl dne 2. 6. aktualizován (došlo k formálním úpravám bez vlivu na výpočet); prosíme tedy žadatele, aby používali tuto aktuální verzi formuláře. K dispozici jsou dále formuláře Plných mocí, Uživatelská příručka IS KP14+, která obsahuje pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, a  Aplikační výklad MSP (výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií).

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.