Vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2015

12.12.2014 07:59
Ministerstvo vnitra ČR v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925) 
informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  • snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  • snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana
  • efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  • komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2015 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 
Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2015 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.