Vyhlášení výzvy č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcí

11.03.2014 08:07

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 14. února 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Podporované aktivity:

1.      Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury

2.      Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK

3.      Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP

4.      Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné
správy

Příjem žádostí je stanoven do 30. 6. 2014.

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.