Výzva 79 - Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

20.11.2017 10:16

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášené výzvě č. 079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu  - dotačního programu OP Zaměstnanost 2014 – 2020

Specifický cíl:

•             Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

•             Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

Podporované aktivity:

  1. Age management audit
  2. Vzdělávací  aktivity  v  oblasti  Age  managementu  pro  zaměstnavatele  a  zaměstnance
  3. Tvorba  a  realizace  podnikových  vzdělávacích  programů  zaměřených  na  Age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
  4. Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb
  5. Motivační poradenství
  6. Vzdělávací aktivity z oblasti Age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0

A mnoho dalších ……..

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2017 08:00

Ukončení příjmu žádostí o podporu do: 29. 3. 2018 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 3 roky (36 měsíců)

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

Bližší informace týkající se výzvy  naleznete na webových stránkách

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.