Výzva k předkládání návrhů uměleckých a kreativních projektů pro subvenci z Mezinárodního fondu pro podporu kultury

27.03.2015 09:55

Projekty se musí týkat:

 • produkce a tvorby kulturních a uměleckých děl
 • pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním a/nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů

O podporu se mohou ucházet:

 • fyzické osoby, zejména umělci a tvůrci, 
 • veřejnoprávní subjekty zodpovědné za podporu kultury a umělecké tvorby,
 • nevládní organizace a neziskové soukromé subjekty, jejichž cíle jsou v souladu s cíli IFPC, a jejichž činnost přispívá k podpoře kultury  a umělecké tvorby, přičemž výhodu mají:

     - mladí umělci do 30 let, 

     - projekty určené pro mladé do 30 let, 

     - projekty přispívající k rovnosti žen a mužů,

     - projekty podporující málo zastoupené formy uměleckého projevu,

     - projekty podporující kulturní rozmanitost, sociální stabilitu a mír,

     - a projekty pocházející nebo určené pro rozvojové země


Navrhované projekty musí splňovat veškerá následující kritéria:

 • Požadovaná výše pomoci je v rozmezí 20 000 až 100 000 USD a kryje maximálně 80% celkového rozpočtu;
 • Je stanoven další zdroj financování finančního nebo naturálního charakteru, který pokrývá hodnotu odhadnutou na nejméně 20 % celkového plánovaného rozpočtu;
 • Projekty se týkají jedné z uvedených kategorií:

     - produkce a tvorby kulturních a uměleckých děl

     - pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním a/nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů;

 • Požadovaná výše podpory je adekvátní realizaci projektu;
 • Navrhované aktivity mají důkladný plán monitorování;
 • Projekt by měl přinést výsledky z hlediska institucionálního, a socio-ekonomického;
 • Projekt by měl mít multiplikační efekt a sloužit jako inspirace pro zavádění jiných opatření, akcí a projektů;
 • Projekt má vypracovaný harmonogram realizace navrhovaných aktivit pro financování z IFPC nepřesahující devítiměsíční období.

Projekty je třeba předložit nejpozději do 29. května 2015 do 12:00 pařížského času!

Více informací na stránkách UNESCO zde.

V případě zájmu je potřeba k předložení projektů Sekretariátu UNESCO vyplnit dotazník v angličtině či francouzštině, který je k dispozici zde.

Zde také můžete podívat na seznam projektů, které byly v minulém ročníku kofinancovány.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.