VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT – PROGRAMOVÁ OBLAST č.17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

31.03.2014 09:19

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují  dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 - Kulturní
dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009-2014 pro programovou oblast č. 17 - "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví".

Programová oblast č. 17 - "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví" je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem,
Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou oudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Uzávěrka pro ředkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19.00.

http://www.norskefondy.cz/?page_id=77

 


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.