Výzva na přidělení grantů NČA pro rok 2015

21.11.2014 12:18

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů pro rok 2015 v oblasti architektury se zaměřením na výstavy, publikace, přednášky, workshopy. Rozdělena bude částka 1 000 000 Kč.

Výběrové řízení je určeno pro:

  • občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
  • veřejnoprávní instituce
  • příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
  • fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
  • právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

Vyplněný formulář (ke stažení na https://www.nca.info/cs/granty/jak-ziskat-grant.html), popis a rozpočet projektu včetně všech příloh je nutné předat formou jednoho PDF souboru a zaslat do 5. 1. 2015 na E nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 do stejného data, kontaktní osoba: Marie Krátká, T 604208545.

Více informací na https://nca.info/#news/2014/vyberove_rizeni_na_rozdeleni_grantu_nca_pro_rok_2015_360


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.