Výzva k podání žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

16.12.2014 08:31
Odbor životního prostředí a zemědělství vyzívá k podání žádosti o poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. 
 
Cílem podpory stanovené dotačním rámcem je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na zachování a ochranu genetických zdrojů lesních dřevin, ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.
 
Příjemcem příspěvku může být:

              vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel,

  • v případě příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uživatel honitby,
  • v případě příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých

              dravců majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

 

Lhůta pro podání žádostí: od 16. 12. 2014 do 16. 1. 2015
 
Více informací zde: https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-c-1-2015/d-1687092/p1=204744
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.