XLVI. výzva Operační program životní prostředí - Prioritní osa 6

16.05.2013 11:37

S ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí a nutnost maximalizo-vat alokování prostředků do realizovaných projektů, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k vyhlášení mimořádné výzvy na projekty v rámci Prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. dubna 2013 do 31. května 2013.

Dokumenty k XLVI. výzvě

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.