XLVII. výzva Operační program životní prostředí - Prioritní osa 5

16.05.2013 11:33

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Stát-ního fondu životního prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci PO 5 se přijímají od 2.5. do 31.10. 2013

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 5 jsou přijímány od 2. května do 31. října 2013. Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

Dokumenty k XLVII. výzvě 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.