ŽÁDOST OHK V CHOMUTOVĚ

18.03.2020 13:42

Vážení,

oslovili jsme Statutární město Chomutov s žádostí o podporu zejména malých a středních podnikatelů v této mimořádné situaci.

V případě, že máte další návrhy na podporu ze strany města, zasílejte nám je na info@ohkcv.cz.

Žádost na Statutární město Chomutov:

Vážený pane primátore, vážení páni náměstci,

dovoluji si Vás oslovit jménem místních podnikatelů ve věci současné krizové situace.

Jak je patrné z činnosti Hospodářské komory ČR tak i od našich členů ekonomická situace zejména u malých a středních podnikatelů začíná být fatální.

Proto se snažíme zajistit pro tyto subjekty maximální podporu, poradenství a ekonomické úlevy, které by jim pomohly překlenout toto období.

S ohledem na shora uvedené bych si Vás jako zástupce statutárního města Chomutova dovolil požádat o zvážení možnosti prominutí, příp. odkladu nájmů, příp. nepožadování, resp. nevymáhání sankčních nároků z těchto nájmů malým příp. středním podnikatelům užívajících nebytové prostory v budovách města nebo jeho organizací a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru, resp. po dobu nezbytně nutnou.

Budete-li mít nápady i jiné možné podpory, tak budeme velmi rádi.

Děkuji a přeji hezký den

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Předseda komory

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.