Akce a semináře

 

Český systém kvality služeb

Zapojte se do Českého systému kvality služeb a získejte certifikát a značku kvality.

Leták č. 1

Leták č. 2

Manuál pro registraci
 VELETRH TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL - TECHNODAYS

Okresní hospodářská komora v Chomutově zve širokou veřejnost na 2. ročník veletrhu TECHNODAYS,

který se uskuteční ve dnech 24. - 26. dubna 2014 v Městském divadle v Chomutově.

Cílem akce, která je součástí projektu financovaného v rámci Fondu malých projektů "Programu Cíl 3/

Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem

Sasko", je:

 • seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost

  s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem

 • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu

  práce

 • odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit

  je jako moderní povolání s budoucností

Na akci se budou prezentovat firmy v oblastech: dřevozpracující, hornictví, hydraulika,

elektrotechnika, energetika, strojírenství, stavebnictví, pozemní stavitelství a automobilní (Ústecký

a Karlovarský kraj).

Program:

1) vnitřní prostory Městského divadla v Chomutově:

 • časově řízené prohlídky u jednotlivých vystavovatelů

2) venkovní prostory Městského divadla v Chomutově:             

 • Zlatá ulička řemesel

 • prezentace řemesel - děti si mohou fyzicky vyzkoušet řemesla (práce s cihlami a maltou,

  dráty, dřevem, apod.)

 • originály leteckých kokpitů (trenažery) - malý a velký

Plakát ke stažení zde.


TECHNODAYS - přátelství napříč generacemi a národnostmi

TECHNODAYS - Freundschaft über Generationen und Nationalitäten hinweg

(číslo projektu: 0697.04/151113/1/0)

       


  

 

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.