Uskutečněné akce

2. ročník veletrhu Technodays - tisková zpráva

Ve dnech 24. - 26. dubna 2014 uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově veletrh technických oborů a řemesel TECHNODAYS.

Tisková zpráva je ke stažení zde https://www.ohkcv.cz/aktualni-zpravodajstvi/akce-a-seminare/uskutecnene-seminare/veletrh-technodays.aspx  


Novela zákona o DPH - 29. 1. 2014

Lektorka: Olga Holubová, specialista na DPH.

Zákoník práce od A - Z včetně vazby na občanský zákoník - 20. 1. 2014

Lektor: Ing. Igor Delinčák

Jednalo se o první akci cyklu tří seminářů, který byl zaměřen na základní zásady pracovněprávních vztahů;  použití občanského zákoníku; diskriminace; nerovné zacházení; vnitřní předpisy; kolektivní smlouvy; vznik, změny a skončení pracovního poměru. Součástí akce byla příručka lektora "Pracovní právo v praxi". Další semináře se uskutečnily 11. 2. 2014 (témata - pracovní doba; dovolená; překážky v práci) a 11. 3. 2014 (témata - odměňování; srážky ze mzdy; řešení škod)

Nový občanský zákoník - vliv na pracovněprávní vztahy - 14. 1. 2014

Okresní hospodářská komora Vás srdečně zve na seminář "Nový občanský zákoník - vliv na pracovněprávní vztahy", který pořádala dne 14. 1. 2014.

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza. Pozvánka / Závazná_přihláška / Podmínky_účasti

Novela zákona o DPH - 7. 1. 2014

Dne 7. 1. 2014 pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově seminář na téma "Novela zákona o DPH 2014"

Lektorka: Olga Holubova, specialista na DPH. Pozvánka / Závazná_přihláška / Podmínky_účasti


Výstava „Vzdělávání 2014“

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2013 pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Chomutovska a vzdělávacími institucemi našeho regionu v pořadí již 12. ročník tradiční prezentační výstavy středních škol „Vzdělávání 2014“. Výstava „Vzdělávání 2014“ se konala v Městské sportovní hale v Chomutově, Mánesova ul.

Slavnostní zahájení proběhlo 5. listopadu 2013 ve 13:00 hodin za účasti vedení OHK Chomutov, krátký proslov přednesl také primátor města Chomutova Mgr. Jan Mareš.

Návštěvníci se mohli seznámit s aktuální nabídkou středoškolského vzdělání 25 vystavovatelů z celého regionu Chomutovska, mezi nimiž byli i zástupci škol z okresů Louny, Most, Teplice a Plzeň. V průběhu výstavy se zájemci mohli informovat o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce a individuálně konzultovat své záměry ohledně volby povolání prostřednictvím kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, který patří již ke stálým partnerům výstavy.

 I tento rok byl nedílnou součástí výstavy doprovodný program, o který se postarali studenti vystavujících středních škol. Návštěvníci tak mohli vidět přehlídku módních účesů, ukázky z tvorby, hudební vystoupení, barmanskou show a mnohé další. Novinkou byla letos Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda z okresu Praha-východ, která velmi zaujala svým exponátem - simulátorem větroně. Další novinkou byla kavárnička s cílem malého posezení a načerpání atmosféry výstavy.

Rádi bychom na závěr poděkovali všem, kteří výstavu „Vzdělávání 2014“ finančně podpořili:  Hospodářské a sociální radě Chomutovska, Ústeckému kraji, městům Chomutov a Jirkov.


 

Prezentace ze semináře "Nová zelená úsporám" ze dne 16. 7. 2013

Dne 16. 7. 2013 pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR odborný seminář na téma "Nová zelená úsporám". Seminář probíhal dle programu, lektor Jakub Hrbek informoval o aktuálních dotazech, které byly na Státní fond životního prostředí ČR i prostřednictvím krajských pracovišť vzneseny. Závěr semináře byl věnován dotazům účastníků.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.


 

Veletrh „TECHNODAYS“

Ve dnech 25. – 27. dubna 2013 uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově veletrh pod názvem „TECHNODAYS“. Hlavním cílem akce bylo seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem a přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce. Záměrem této akce bylo také odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností.

Na akci, kterou HSRCH finančně podpořila, se prezentovali zaměstnavatelé, kteří nabízejí pracovní místa v technických i řemeslných oborech - 13 firem převážně z chomutovského a žateckého regionu. Zaměstnavatele doplnily dále 4 střední odborné školy s nabídkou oborů korespondujících s nabídkou firem.

Ve čtvrtek a v pátek byl veletrh určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol v rámci  organizovaných prohlídek, které pro organizátora zprostředkovala Agentura MODUA, s.r.o. z Chomutova. Sobota již byla v plném rozsahu určena široké veřejnosti. První den veletrh navštívilo cca. 900 osob, druhý den cca. 1300 osob a třetí den cca. 3000 osob.


 


 


 


 


 


 

 

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.