Dokumenty

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

HSRCH je organizačně právním subjektem, kterým fyzické a právnické osoby sdružené do HSRCH sledují využití svých společenských cílů na Chomutovsku, Lounsku. HSRCH je přístupná každé fyzické a právnické osobě (dále „členové“) respektující právní řád České republiky a stanovy Hospodářské a sociální rady Chomutovska.

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.