Plánované výzvy

ROP Severozápad

Řídicí orgán ROP Severozápad uvažuje o vyhlášení dodatečných výzev, prostřednictvím kterých by mohly být podpořeny rozvojové projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.

V této souvislosti Vám zasíláme podmínky těchto výzev plánovaných na leden 2015:¨

· V době podání projektové žádosti (registrace) musí být zahájeno zadávací/výběrové řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu na stavební práce a dodávky. Za
zahájení zadávacího/výběrového řízení se považuje odeslání výzvy nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění či uveřejnění oznámení o zahájení
výběrového řízení (§ 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. článek 2 bod 14, článek 22 bod 1, článek 24 bod 1 a článek 25 bod 1 Pokynů pro
zadávání zakázek). Tato podmínka se nevztahuje pouze na veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie.

· Podpořeny budou pouze jednoetapové projekty (dvou a víceetapový projekt nebude možný).

· Nejzazší datum ukončení projektu (předložení MZ s ŽoP) je 30. 10. 2015.

· Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 mil. Kč.

Z tohoto důvodu si Vás, jako potencionálního žadatele, dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění projektového záměru, díky němuž nám můžete poskytnout podrobnější informace o vámi připravovaných projektech.

Projektový záměr nám, prosím, zašlete nejpozději do 24. listopadu 2014 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.


Ministerstvo životního prostředí připravuje program na podporu nízkoemisních zón

Ministerstvo životního prostředí nabízí městům a  obcím možnost spolupráce při tvorbě Programu na podporu zavádění nízkoemisních zón, který bude součástí Národních programů Státního fondu životního prostředí ČR.  

Cílem programu bude spolufinancováním souvisejících opatření podpořit města a obce při zavádění nízkoemisních zón na jejich území.

Pro zjištění zájmu o takto zaměřený program a konzultace všech možností budoucího programu připravuje ministerstvo  na přelomu září a října společné jednání se zástupci měst a obcí, kde zvažují zavedení nízkoemisních zón.
Prosíme, aby se zájemci o tuto spolupráci obraceli v termínu do 20. září 2014 na Bc. Janu Pokornou z oddělení ekonomických nástrojů Ministerstva životního prostředí na e-mail: jana.pokorna@mzp.cz  nebo na telefon: 267 12  2715.
Konkrétní termín a místo setkání budou zveřejněny na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.


Rybáři si rozdělí dotace v celkové výši 40 milionů korun

V září začne 20. kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Rybářství 2007 - 2013. Žadatelé mohou získat dotace například na technologie recirkulačních systémů, rybářské vybavení, vozidla a příslušenství pro chov ryb, vydávání odborných publikací nebo pořádání odborných konferencí a seminářů. Celkem je pro ně připraveno více než 40 milionů korun.

Poslední kolo příjmu žádostí z OP Rybářství v současném programovém období začne 16. a skončí 29. září. Zájemci mohou v tomto termínu podávat žádosti o dotace regionálním odborům Státního zemědělského intervenčního fondu. K výplatě z operačního programu nyní zbývá přibližně 40 milionů korun.

Podpora je určená například na pořízení technologií recirkulačních systémů, nákup rybářského vybavení, uspořádání odborných konferencí nebo účast na veletrzích. Příjemci dotace mohou být podnikatelé v akvakultuře, školní podniky, výzkumné ústavy nebo rybářské svazy a sdružení. Na rozdíl od předešlých kol tentokrát nebude možné získat dotaci např. na výstavbu sádek, modernizaci nebo odbahnění rybníka. Projekty na investice do chovu ryb je totiž třeba dokončit do června příštího roku a na stavební projekty již nezbývá dostatek času.

Zdroj: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rybari-si-rozdeli-dotace-v-celkove-vysi-40-milionu-korun-54840.html?ctnew=pub&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=mailing_2014_08_19&utm_campaign=newsletter_pravidelny


Vláda schválila fondy na rozšiřování mateřských a základních škol

Vláda 16. 6. 2014 schválila návrh ministerstva školství na zřízení dotačních fondů určených na zvýšení kapacit mateřských a základních škol. Od začátku července by mělo být možné žádat o dotace z národního fondu, v němž bude k dispozici 1,5 miliardy korun. Od ledna 2015 pak bude navíc spuštěn evropský fond s dvanácti miliardami korun, uvedl ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) na dnešní tiskové konferenci.


Fondy by na sebe měly navazovat. Národní by měl být startující a měl by sloužit mimo jiné k tomu, aby obce mohly připravit své projekty, řekl ČTK ministr. Věří, že to mimo jiné sníží riziko nevyčerpání dotací z fondu financovaného z evropských zdrojů.
Čerpání evropských prostředků by mělo být rychlejší než dosud, podmínky by totiž již neměly být tak komplikované. "Administrativa by měla být mnohem jednodušší, ale nemělo by to být na úkor transparentnosti," uvedl šéf resortu.


Tento systém podpory by měl fungovat dlouhodobě, přičemž by měl zohledňovat demografický vývoj a potřeby trhu práce. "Podpora bude v sobě zahrnovat jak novou výstavbu, tak rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit, a stejně tak pořízení a modernizaci vybavení a zařízení," uvedlo ministerstvo.
Obce by se měly na nákladech podílet patnácti procenty, v minulosti se přitom hovořilo o zhruba padesátiprocentní spoluúčasti zřizovatelů. Podle Chládka ke snížení plánované spoluúčasti došlo kvůli sladění podmínek národního a evropského fondu. "Navíc jsme tím chtěli maximálně pomoci starostům těch malých obcí, kteří by neměli na tu vysokou spoluúčast," doplnil.


Kapacita mateřských škol je zejména v prstenci kolem Prahy a satelitních obcích dlouhodobě nedostatečná, loni se do školek nedostalo 60.000 zájemců. Vzhledem k tomu, že děti ze silných populačních ročníků vyrůstají, přesouvá se problém i na základní školy.
Ministr očekává, že by se díky těmto fondům měly problémy s nedostatkem míst v mateřských a základních školách vyřešit do tří let. "Vznikem těchto fondů řešíme problém, který byl dlouhodobě minulými vládami zanedbáván," poznamenal. Až budou zvýšeny kapacity mateřských škol, hodlá zavést předškolní rok vzdělávání jako povinný. Děti by ho vedle mateřských škol mohly absolvovat rovněž v přípravných třídách základních škol nebo prostřednictvím domácího vzdělávání.

Zdroj: www.portalproskoly.czOperační program životní prostředí - Plán výzev na rok 2014 schválen a zveřejněn

Z důvodu maximalizace čerpání finančních prostředků v Operačním programu Životní prostředí schválilo MŽP jako řídící orgán OPŽP velmi
ambiciózní Plán výzev na rok 2014.

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2224/plan-vyzev-na-rok-2014-schvalen-a-zverejnen/Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.