Ukončené výzvy

Další z krajů hlásí - dotace na kotle jsou vyčerpány

Ústecký kraj se přesunul do řady krajů, kde prostředky alokované na tzv. kotlíkové dotace vyčerpali žadatelé dříve, než měla oficiálně skončit vyhlášená výzva. Téměř šest stovek zájemců vyčerpalo částku 30 milionů korun za 9 dní od vyhlášení příjmu žádostí. Do Společného programu na výměnu kotlů přispěl Ústecký kraj 15 miliony korun a dalšími 15 miliony přispěl Státní fond životního prostředí ČR.    

O administraci žádostí se nyní bude dělit kraj a státní fond. Žadatel o dotaci dostane nejpozději do 5 měsíců vyrozumění o Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí dotace a pokyny k uzavření smlouvy, případně vyrozumění o neposkytnutí dotace. Úspěšný žadatel potom do 9 měsíců musí starý kotel zlikvidovat, zakoupit a nainstalovat nový kotel a předložit ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace kompletní doklady. Po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran obdrží žadatel do 30 dnů dotaci na svůj účet.

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2292/dalsi-z-kraju-hlasi---dotace-na-kotle-jsou-vycerpany/

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.